Türkçe
English
kapat× Destek +90 444 63 11
Hakkımızda

Kurumsal

1972 yılında kurulan SanPar, yurtiçi ve yurtdışında bir çok sektöre hizmet veren öncü sac parça imalatçısı firmalardandır.

Sac Parça imalatında uzmanlaşan firmamız müşteri gereksinimlerine ve standartlarına uygun, kalite beklentilerini karşılayan, çevik üretim teknikleri kullanılarak üretim yapmaktadır.

ISO 9001:2015 kalite belgesine sahip firmamızın felsefesi

 • KALİTELİ ÜRETİM
 • UYGUN FİYAT
 • ZAMANINDA TESLİMAT prensipleri üzerine kuruludur.

Vizyonumuz

Faaliyet gösterilen sektörlerde, uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri odaklılığını daima üst seviyede tutarak; saygın, güvenilir ve tercih edilen marka olma özelliğini artırarak sürdürmek.

Misyonumuz

1972’den beri elde ettiğimiz birikimi, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan önemli projeleri içeren farklı iş alanlarına taşıyarak yatırımcı kimliği ile büyümek. Öncü olmak ve farklılık yaratmak ilkeleri temelinde şekillenen yatırım politikasını uygulayarak modern teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı, bilgi birikimi çerçevesinde oluşturduğu kurumsal kalite anlayışı ile hizmet vermek. Uzun vadede karlılığın kaliteden geçtiğinin bilinciyle hareket etmek; her koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ekonominin gelişimine katkıda bulunmak; her yönden güven duyulan bir firma olarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Kalite Politikamız

SANPAR KALIPÇILIK vizyon ve misyonu doğrultusunda;

 • Hedef müşteri kitlemiz için çözüm ortağı durumuna gelerek, ilişkilerimizin sürekliliğini sağlamak ve müşteri sadakatini artırmak
 • Günümüzün gerekleri olan kalite, verimlilik ve zamanında teslim şartlarını her aşamada gerçekleştirerek maliyetleri azaltmak ve müşteri şikayetlerini önlemek
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz her ülkede kalite, güvenlik ve performans gerekliliklerine ait tüm kanun ve standartlara uymak
 • Müşterilerimizin istediği ürünleri en yüksek kalitede ve zamanda temin ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, geliştirmek ve sürekli kılmak
 • Üretimde ve hizmette sürekli iyileştirme (Kaizen) ve gelişme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas almak, süreçlerimizi yalınlaştırmak, iyileştirmek, geliştirmek ve gözden geçirmek
 • Tüm faaliyetlerimizde verimliliği artırmak amacıyla uygunsuzlukları yok etmek ve katma değersiz işleri en aza indirmek üzere çalışmak
 • Çalışanlarımızın bireysel katkı bilgi ve becerilerini sürekli eğitim yolu ile artırarak, potansiyel ve becerilerini ortaya koyabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak
 • Çalışanlarımızın ortak katılımı ile şirketimizin başarısını sürekli yükseltmek ve her zaman mükemmeli hedeflemek
 • Ürün güvenilirliğini ve performansını sürdürülebilir kılmak
 • Kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanmak
 • Tüm çalışanlarımızın kalite ve çevre konularında bilinçlenmelerini sağlamak ve bu yolda sağlanan deneyimleri şirket hafızası haline getirmek

Çevre Politikamız

 • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak
 • Çalışanlarını, tedarikçilerini ve taşeronlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek
 • Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak
 • Enerjiyi, suyu ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak
 • Çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek
 • Çevre kirliliğini önlemek
 • Etkin atık yönetimi, atıkların azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapmak
 • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygun teknoloji ve ürünleri kullanmak
 • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarımızda temiz üretim teknolojileri uygulamak
 • Yeni ürünlerin değerlendirmesinde çevre faktörünü dikkate almak
 • Çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Yasal mevzuat ve şartlara uymak
 • Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitimler düzenlemek
 • Risklerimiz belirlemek, değerlendirmek, gözden geçirmek, kontrol altına almak ve etkin yönetmek
 • Çalışma ortamlarını güvenli ve sağlıklı hale getirmek
 • Afet ve acil durumlara hızla müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmak
 • Sürdürülebilir “güvenlik kültürünü” çalışanlarımızın sahiplenmesini sağlamak
 • Sıfır iş kazası hedefi ile hareket etmek
 • Sistemi ve faaliyetleri sürekli denetlemek ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutmak
 • Önce insan sağlığı ve önce iş güvenliği bilinci ile hareket etmek

İK Politikamız

 • Doğru insan kaynakları planlamasını yaparak, hedeflerimize hizmet edebilecek yetkin ve nitelikli kişilerin istihdamını sağlamak
 • Şirket çalışanlarının yetenek, yetkinlik, verimlilik ve bireysel gelişimlerini artırmak ve sürekliliklerini sağlamak
 • Şirket çalışanlarına adil ve eşit imkanlar sağlamak
 • Çalışanların ortak katılımını sağlamak üzere çalışmak
 • Yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
 • Doğru işe doğru insan ilkesi ile hareket etmek
 • Çalışanların kariyerlerinin planlanması
 • Bilgi birikiminin kurumsallaştırılması
 • Kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması
 • Sorumluluk ve yetkilerin tanımlanması ve etkin kullanılmasını sağlamak
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendirmek
 • İnsan değerlerini ve çalışan kaynağın önceliğini kurum kültürü içinde yaygınlaşmasını sağlamak
 • Çalışanların performanslarını belirlemek
 • Yeni çalışma modelleri ve uygun iş ortamlarıyla çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak
 • Çalışanlarımızı başarıya yönlendirmek katılımcılığını artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını desteklemek ve ödüllendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve tüzükler dikkate alınarak, güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri almak
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.